Kompensata trójstronna – wzór DOC + PDF

16.00 

W relacjach pomiędzy trzema podmiotami, które mają względem siebie wzajemne zobowiązania i należności, może dojść do rozliczeń w formie kompensaty. Kompensata trójstronna polega na tym, że zobowiązania wobec jednego z podmiotów pokrywa się za pomocą należności od drugiego podmiotu.

W taki sposób firmy mogą łatwiej zachować płynność finansową, dokonując transakcji bezgotówkowych.

Kompensata trójstronna jest rozliczeniem stosunkowo skomplikowanym, dlatego do przygotowania stosownego dokumentu warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór kompensaty trójstronnej.

Dokument uwzględnia między innymi oznaczenie stron kontraktu, dokładne dane na temat wzajemnych zobowiązań i należności wraz z określeniem ich podstawy, a także precyzyjne rozliczenie kompensaty i pozostałej sumy należności. Ważne jest, aby kompensata wskazywała także sposób i termin uregulowania pozostałej kwoty. 

Kompensata trójstronna stanowi receptę na zatory płatnicze i nierzadko pozwala firmom uniknąć nawet bankructwa. Jeśli podmioty decydują się na takie rozwiązanie, powinny jednak starannie uregulować warunki wzajemnego rozliczenia, aby uniknąć nieporozumień i sporów.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Kompensata trójstronna – wzór DOC + PDF