Notatka służbowa o zdarzeniu – wzór

16.00 

Notatka służbowa o zdarzeniu to dokument, w którym zapisuje się ważne informacje dotyczące zdarzenia, które miało miejsce w firmie, szkole, lub instytucji. Notatka służbowa powinna zawierać m.in.:

  • Opis zdarzenia, do którego doszło – należy opisać okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia, np. gdzie i kiedy się ono wydarzyło, jakie były jego przyczyny itp.
  • Informacje o poszkodowanych, jeśli ktoś został ranny – jeśli zdarzenie miało charakter wypadku i były osoby poszkodowane, należy zawrzeć ich dane osobowe oraz opis obrażeń.
  • Informacje o świadkach – należy umieścić w notatce dane osobowe osób, które były świadkami zdarzenia.
  • Działania podjęte po zdarzeniu – należy zamieścić wszelkie działania podjęte po zdarzeniu, np. wezwanie pogotowia, wezwanie Policji, zabezpieczenie miejsca zdarzenia itp.
  • Ewentualne zalecenia dotyczące zapobiegania podobnym zdarzeniom w przyszłości – jeśli istnieją jakieś sugestie dotyczące tego, jak uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości, także należy je zawrzeć w notatce.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Notatka służbowa o zdarzeniu – wzór