Notatka służbowa

Czym jest notatka służbowa i jak ją napisać? notatka służbowa jest dokumentem, który służy do zapisywania i rejestrowania ważnych informacji lub ustalenia odnoszących się do pracy ważnych faktów, lub wydarzeń. Notatka służbowa może być wykorzystywana do zapisywania informacji z posiedzenia, spotkania, rozmowy telefonicznej, konferencji, upomnienia pracownika itp.

 

Aby poprawnie sporządzić notatkę służbową, należy:

  1. Określić jej cel i odbiorców – notatka powinna być skierowana do określonej osoby lub grupy osób i mieć jasno określony cel.
  2. Zawrzeć w niej istotne informacje – notatka powinna zawierać tylko najważniejsze informacje związane z jej głównym celem.
  3. Użyć odpowiedniego języka – notatka powinna być napisana zrozumiałym językiem, bez używania skomplikowanych zwrotów czy terminów.
  4. Uporządkować informacje – notatka powinna być sporządzona w sposób umożliwiający łatwe zrozumienie jej treści.
  5. Dodać odpowiednie nagłówki i podziały tekstu – nagłówki i podział tekstu pomoże odbiorcom szybko zorientować się w temacie i znaleźć interesujące ich informacje.
  6. Dokonać edycji i sprawdzenia poprawności językowej – przed wysłaniem notatki warto ją przeczytać i sprawdzić, czy nie zawiera błędów interpunkcyjnych i ortograficznych.

 

Notatka służbowa pozwala utrwalić ważne informacje i ustalenia związane z działalnością firmy lub instytucji, dzięki notatce służbowej można też odnotowywać etapy realizacji określonych celów, notatką można przekazywać współpracownikom ważne informacje, a informacje w niej zawarte mogą być wykorzystane do przygotowywania prezentacji lub raportów dotyczących działalności firmy, notatką można też odnotowywać złe zachowania pracowników, a nawet uczniów w szkole.

 

Notatka służbowa jest bardzo użytecznym dokumentem, który ma nieograniczone zastosowanie. Poniżej znajdziesz kilka wzorów notatki służbowej, które mogą okazać się dla Ciebie bardzo przydatne.

Showing 1–16 of 18 results