Notatka służbowa ze spotkania z rodzicami – przykład

16.00 

Notatka służbowa ze spotkania z rodzicami to dokument, w którym zapisuje się ważne informacje i ustalenia związane z odbytym spotkaniem z rodzicami uczniów.

Notatka służbowa ze spotkania z rodzicami powinna zawierać m.in.:

  • Informacje o celu spotkania i jego uczestnikach – należy zawrzeć informacje o tym, do kogo skierowane było spotkanie oraz kto w nim uczestniczył.
  • Opis przebiegu spotkania – należy dokładnie opisać, jak przebiegało spotkanie, w jaki sposób przedstawiano rodzicom ważne informacje oraz jakie były ich reakcje.
  • Ustalenia dotyczące współpracy – jeśli podczas spotkania zostały ustalone jakieś konkretne zadania lub terminy dotyczące współpracy z rodzicami, należy je zapisać w notatce.
  • Ewentualne uwagi i sugestie rodziców – jeśli rodzice zgłosili jakieś uwagi lub sugestie dotyczące działalności szkoły, czy nauczycieli lub dyrekcji szkoły – należy je zapisać w notatce.
Notatka służbowa ze spotkania z rodzicami powinna być napisana prostym i zrozumiałym językiem.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Notatka służbowa ze spotkania z rodzicami – przykład