Notatka służbowa – Odmowa wykonania polecenia – wzór

16.00 

Niewykonanie polecenia służbowego to naruszenie obowiązków pracowniczych. W sytuacji odmowy, pracodawca może sporządzić nie tylko notatkę, która pełni rolę dyscyplinującą – ma on także prawo ukarać pracownika na przykład naganą.

W przypadku zastosowania innej formy ukarania notatka służbowa – odmowa wykonania polecenia pełni rolę dowodową i uzasadnia słuszność wymierzonej kary.

Pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego, jeśli jest ono sprzeczne z warunkami umowy o pracę lub gdy działania, jakich wymaga przełożony – są bezprawne.

W przypadkach nieuzasadnionej odmowy pracownik musi liczyć się z konsekwencjami. Notatka służbowa – odmowa wykonania polecenia to pierwsza i najłagodniejsza z nich, ponieważ inne możliwe kary to także nagana czy nawet zwolnienie dyscyplinarne.

Przepisy nie mówią o tym, jakie informacje powinna zawierać notatka służbowa wpinana do akt pracowniczych. Warto wykorzystać więc gotowy wzór notatki służbowej – odmowa wykonania polecenia, aby upewnić się, że dokument zawiera wszystkie istotne elementy formalne.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Notatka służbowa – Odmowa wykonania polecenia – wzór