Notatka służbowa – Nieobecność w pracy – wzór

16.00 

Notatka służbowa to opis zdarzenia, które wpłynęło na wykonywanie pracy przez pracownika. Kiedy taki dokument jest negatywny, służy udokumentowaniu i uzasadnieniu nałożonej na osobę zatrudnioną kary. Notatka służbowa – nieobecność w pracy będzie więc notatką dyscyplinującą. 

Żadne przepisy nie określają, jak powinna wyglądać i co powinna zawierać notatka służbowa. Z pewnością taki dokument powinien być jednak rzeczowy, krótki i pozbawiony osobistych opinii. Najwygodniej jest przygotowywać notatki służbowe w oparciu o konkretny wzór, w tym przypadku wzór notatki służbowej – nieobecność w pracy.

Każda notatka służbowa powinna zawierać datę sporządzenia, dane osoby sporządzającej dokument, a także opis zdarzenia i podpis autora.

Należy pamiętać, że notatka służbowa – nieobecność w pracy nie może dotyczyć samej nieobecności, lecz nieobecności nieusprawiedliwionej, czyli faktu nieusprawiedliwienia nieobecności w pracy.

Pracownik ma bowiem obowiązek uprzedzić o swojej nieobecności z wyprzedzeniem, a jeśli jest to niemożliwe, musi usprawiedliwić swoją nieobecność osobiście, telefonicznie czy za pośrednictwem innej osoby. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Notatka służbowa – Nieobecność w pracy – wzór