Notatka służbowa pracownika ochrony – wzór

16.00 

Notatka służbowa pracownika ochrony to dokument, który służy do zapisywania ważnych informacji i ustaleń dotyczących pracy w charakterze pracownika ochrony.

Notatka służbowa pracownika ochrony może zawierać m.in.:

  • Opis zdarzeń związanych z wykonywaniem obowiązków ochrony, np. incydentów, nieprawidłowości, naruszeń regulaminu itp.
  • Informacje dotyczące stanu technicznego urządzeń i sprzętu używanego w pracy, np. kamer, alarmów itp.
  • Informacje o wykonanych kontrolach i patrolach, w tym o stwierdzonych nieprawidłowościach.
  • Opisy zaistniałych sytuacji awaryjnych i działań podjętych w ich związku.
  • Informacje o kontaktach z innymi pracownikami, klientami czy osobami z zewnątrz.

Aby poprawnie napisać notatkę służbową pracownika ochrony, należy pamiętać o zawarciu w niej tylko istotnych informacji.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Notatka służbowa pracownika ochrony – wzór