Notatka służbowa – Złe zachowanie pracownika – wzór

16.00 

Jeśli pracownik dopuści się niestosownego zachowania wobec pracodawcy czy współpracowników, przełożony sporządza notatkę służbową, którą dołącza do jego akt pracowniczych.

Taka notatka pełni rolę dyscyplinującą, a jednocześnie stanowi dowód i podstawę wymierzenia ewentualnej kary. Notatka służbowa – złe zachowanie pracownika może dotyczyć między innymi spóźnień, konfliktów z innymi pracownikami czy łamania przepisów BHP. 

Notatki służbowe można przechowywać w aktach pracowniczych bezterminowo. Pracownik nie może żądać ich usunięcia czy zniszczenia. Jedynie pracodawca może zadecydować o usunięciu notatki służbowej z akt, jeśli stwierdzi, że zachowanie pracownika uległo poprawie.

Notatka służbowa – złe zachowanie pracownika będzie zatem motywować osobę zatrudnioną do lepszego postępowania.

Każda notatka służbowa powinna zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych jak data sporządzenia czy dane pracownika. Przepisy nie informują o tym, jak musi wyglądać taki dokument, dlatego najłatwiej jest przygotować go w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór notatki służbowej – złe zachowanie pracownika. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Notatka służbowa – Złe zachowanie pracownika – wzór