Odmowa pracy w godzinach nocnych – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Zakaz świadczenia pracy w porze nocnej obejmuje bezwzględnie pracownice w ciąży oraz pracowników młodocianych. Natomiast odmowa pracy w godzinach nocnych przysługuje pracownikom, którzy opiekują się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia.

Taki pracownik może wyrazić zgodę na pracę w porze nocnej lub jej nie wyrazić, czyli przygotować dla pracodawcy odmowę.

Kodeks pracy określa uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. Są to uprawnienia zagwarantowane ustawowo, zatem nieprzestrzeganie ich przez pracodawcę może wiązać się dla niego z wymierzeniem kary w kwocie od 1000 do 30000 zł.

Odmowa pracy w godzinach nocnych na podstawie uprawnień związanych z rodzicielstwem nie powinna być też powodem jakiejkolwiek formy dyskryminacji pracownika ani prowadzić do rozwiązania stosunku pracy.

Dla celów dowodowych odmowę pracy w godzinach nocnych należy sporządzić w formie pisemnej. Pracownik może przygotować stosowny dokument w oparciu o nasz – gotowy do wypełnienia wzór odmowy pracy w godzinach nocnych. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odmowa pracy w godzinach nocnych – wzór