Odmowa pracy w nadgodzinach – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Zasadniczo, pracownik nie ma prawa odmówić pracodawcy wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z charakterystyki umowy o pracę, która nakazuje pracownikowi podporządkowanie się pracodawcy.

Jeśli jednak pracownik objęty jest szczególną ochroną przez przepisy Kodeksu pracy, odmowa pracy w nadgodzinach jest dopuszczalna.

Do pracy w godzinach nadliczbowych nie można zmusić pracowników młodocianych ani kobiet ciężarnych. Ponadto odmowa pracy w nadgodzinach jest uzasadniona również w przypadku, kiedy zlecona praca jest niezgodna z posiadanymi przez pracownika kwalifikacjami.

Prawo do odmowy przysługuje też pracownikom zatrudnionym na tych stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych.

Dla celów dowodowych warto zadbać, aby odmowa świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych przyjmowała formę pisemną. Dokument można przygotować w oparciu o nasz wzór odmowy pracy w nadgodzinach, wypełniając go odpowiednimi informacjami. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odmowa pracy w nadgodzinach – wzór