Odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego w okresie ochronnym – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Zasadniczo, przyjmuje się, że pracownik może przyjąć warunki proponowane w wypowiedzeniu zmieniającym lub je odrzucić, co jest jednoznaczne z całkowitym rozwiązaniem umowy o pracę.

Jednak w niektórych przypadkach pracownikowi przysługuje odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego w okresie ochronnym. Dotyczy to między innymi pracownic w ciąży czy osób w wieku przedemerytalnym.

Pracownikom w okresie ochronnym pracodawca nie może przedstawić wypowiedzenia zmieniającego ani wypowiedzenia definitywnego.

Jest to dopuszczalne tylko w ściśle określonych przypadkach, na przykład w sytuacji, kiedy pracownik utraci uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku. Jeśli nie zachodzą żadne uzasadnione okoliczności, pracownikowi przysługuje odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego w okresie ochronnym. 

Przepisy nie mówią o tym, co powinna zawierać odmowa przyjęcia wypowiedzenia. Dokument warto przygotować jednak w oparciu o nasz wzór odmowy przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego w okresie ochronnym, aby upewnić się, że taka odmowa będzie prawnie skuteczna. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego w okresie ochronnym – wzór