Odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Wypowiedzenie zmieniające dotyczy wprowadzenia zmian w warunkach pracy i płacy pracownika, zwykle niekorzystnych dla osoby zatrudnionej. Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się przepisy dotyczące wypowiedzenia definitywnego.

Jeśli pracownik nie odrzuci wypowiedzenia, po upływie okresu wypowiedzenia jego postanowienia wejdą w życie.

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego powinna wpłynąć do pracodawcy w terminie maksymalnie połowy obowiązującego okresu wypowiedzenia, chyba że przełożony nie zawrze w swoim wypowiedzeniu odpowiedniego pouczenia w tej sprawie. 

Jeśli nastąpi odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego, jej skutkiem będzie definitywne zakończenie stosunku pracy, które nastąpi wraz z upływem okresu wypowiedzenia. 

Warto pamiętać, że odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego powinna mieć formę pisemną dla celów dowodowych. Można przygotować ją w oparciu o nasz wzór odmowy przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego, który uwzględnia niezbędne elementy takiego pisma oraz odpowiednio sformułowane oświadczenia pracownika. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego – wzór