Odpowiedź na odrzucenie reklamacji – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Sprzedawca zawsze ma obowiązek przyjęcia reklamacji, ale nie każdą reklamację musi rozpatrzyć pozytywnie.

Odmowa reklamacji może zostać spowodowana na przykład wniesieniem jej po terminie, nieprawidłowym sformułowaniem pisma reklamacyjnego czy też samym charakterem ujawnionej wady towaru – np. gdy wada spowodowana jest niewłaściwym użytkowaniem przedmiotu.

W przypadku odmowy konsument może przygotować odpowiedź na odrzucenie reklamacji, wnosząc o ponowne rozpatrzenie jego zgłoszenia.

Odpowiedź na odrzucenie reklamacji to nic innego jak forma pisemnego sprzeciwienia się argumentom wykorzystanym przez sprzedawcę, który odrzucił reklamację. W takim piśmie konsument może podać też nowe argumenty i dowody, których wcześniej nie przedstawił, na przykład opinię rzeczoznawcy. 

Do przygotowania takiej odpowiedzi warto wykorzystać gotowy wzór odpowiedzi na odrzucenie reklamacji, ponieważ druk ułatwia przygotowanie profesjonalnego pisma.

Należy pamiętać, że jeśli wada przedmiotu została wykryta w drugim roku jego użytkowania, ciężar wykazania, że istniała już w dniu zakupu – spoczywa na nabywcy.

Do pisma można załączyć zdjęcia wadliwego przedmiotu. Jeżeli odwołanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, sprawę warto zgłosić do Rzecznika Praw Konsumenta. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odpowiedź na odrzucenie reklamacji – wzór