Odpowiedź na pozew o ograniczenie władzy rodzicielskiej – wzór

16.00 

Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską, jeśli jest ona nadużywana przez rodzica lub gdy opiekunowie żyją osobno. Rodzic, któremu zagraża ograniczenie praw rodzicielskich, nie musi jednak pozostawać biernym w trakcie postępowania sądowego.

Może bronić swoich praw i przygotować odpowiedź na pozew o ograniczenie władzy rodzicielskiej, w którym odeprze zarzuty kierowane przeciwko niemu. 

To, jakie informacje, powinna zawierać odpowiedź na pozew o ograniczenie władzy rodzicielskiej, zależy wyłącznie od okoliczności podniesionych we wniosku o zastosowanie takiej kary.

Jeśli argumenty powoda są nieprawdziwe, należy wnioskować o przeprowadzenie dowodów. Istotne dla sprawy będą między innymi opinie ze szkoły czy przedszkola, a także zaświadczenie wydawane przez lekarza rodzinnego. 

W przypadku, kiedy odpowiedź na pozew o ograniczenie władzy rodzicielskiej nie może ocenić argumentów powoda jako nieprawdziwych, warto postarać się wykazać, iż okoliczności wskazane we wniosku były przejściowe. Innym rozwiązaniem jest udowodnienie, że pozwany podjął kroki w celu rozwiązania problemów, np. zapisał się na terapię.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odpowiedź na pozew o ograniczenie władzy rodzicielskiej – wzór