Odpowiedź na reklamację – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Sprzedawca ma obowiązek przyjęcia każdej reklamacji. Powinien też udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni (14 w przypadku rękojmi), ponieważ w przeciwnym razie przyjmuje się, że została ona uwzględniona. Jeśli więc sprzedawca chce odrzucić zgłoszenie reklamacyjne, odpowiedź na reklamację będzie konieczna. 

Odpowiedź na reklamację może być pozytywna lub negatywna. W piśmie sprzedawca powinien poinformować konsumenta o sposobie rozpatrzenia jego sprawy i proponowanym rozwiązaniu, od którego klient może jeszcze się odwołać.

Jeśli odpowiedź na reklamację jest pozytywna, sprzedawca proponuje konsumentowi: naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy. Kiedy zaś jest to odpowiedź negatywna, wymaga uzasadnienia odrzucenia reklamacji. 

Pisemną odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne sprzedawca może przygotować w oparciu o nasz wzór odpowiedzi na reklamację, który uwzględnia wszystkie wymagane elementy formalne.

Warto pamiętać, że negatywna odpowiedź musi zawierać też pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odpowiedź na reklamację – wzór