Wezwanie do zwrotu pieniędzy za zwrócony towar – wzór

16.00 

Wezwanie do zwrotu pieniędzy za zwrócony towar powinien przygotować konsument, który odstąpił od umowy i odesłał towar sprzedawcy. W przypadku zakupów przez internet prawo przewiduje bowiem możliwość odstąpienia od zawartej na odległość umowy kupna-sprzedaży w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny.

Natomiast sprzedawca ma obowiązek zwrócić klientowi wpłacone środki na zakup produktu po otrzymaniu zwrotu i skontrolowaniu stanu towaru. Jak napisać wezwanie do zwrotu pieniędzy, gdy sprzedawca jeszcze nie uregulował swojego zobowiązania wobec nas?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wezwania – które pobierzesz u góry↑

Kiedy konsument może wezwać sklep do zwrotu pieniędzy?

Wezwanie do zwrotu pieniędzy konsument może przesłać sprzedawcy nie tylko w przypadku zwrotu towaru po odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży. Podobne pismo wnosi się również w sytuacji:

  • braku zamówionego towaru w magazynie,
  • braku dostawy towaru w ustalonym terminie,
  • niewykonania zleconej usługi w sklepie internetowym na czas,
  • odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży przed nadaniem przesyłki,
  • złożenia reklamacji na zakupiony towar,
  • złożenia reklamacji i odesłania towaru oraz otrzymania zwrotu przesyłki z adnotacją „nie odebrano w terminie”.

We wszystkich tych okolicznościach wezwanie do zwrotu pieniędzy za zwrócony towar będzie zasadne. Jeśli bowiem konsument nie otrzymał zamówionego towaru lub, gdy ten okazał się wadliwy/niezgodny z opisem, sklep powinien zwrócić klientowi poniesione koszty.

Proces reklamacji wadliwego towaru przebiega na nieco innych zasadach – sprzedawca może naprawić produkt lub wymienić go na nowy – ale jeśli strony ustalą, że w ramach reklamacji klient ma odesłać towar, to sprzedawca powinien zwrócić mu pieniądze.

Kiedy wysłać do sklepu wezwanie do zwrotu pieniędzy?

Wezwanie do zwrotu pieniędzy kupujący może przesłać do sklepu w przypadku braku wysyłki w terminie. Co do zasady, sprzedający ma 30 dni na wydanie rzeczy kupionej przez konsumenta, o ile regulamin sklepu lub umowa kupna-sprzedaży nie stanowi inaczej.

Jeżeli towar nie zostanie dostarczony w tym czasie, kupujący ma prawo ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.

Pismo z wezwaniem do dokonania zwrotu można przesłać po upływie 4 tygodni od dnia zakupu, czyli od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży. Jest to formalny sposób ponaglenia przedsiębiorcy do wypełnienia obowiązku. Jeśli nie przyniesie efektów, konsument może wystąpić na drogę postępowania sądowego, wysyłając sprzedawcy ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty <– wzór takiego wezwania pobierzesz w tym miejscu.

Jak reagować na brak zwrotu pieniędzy za zakupy?

Wiele osób nie wie, co robić, kiedy sklep internetowy nie oddaje pieniędzy za zwrócony towar. Chociaż warto zachować cierpliwość, pamiętając, że przelew zwrotny może zająć kilka dni, to jednak nie wolno też zaniedbywać własnej sprawy.

Ze sklepem najlepiej skontaktować się w pierwszej kolejności wszelkimi dostępnymi metodami – zadzwonić, napisać e-mail. Pozwoli to niejako przypomnieć sprzedawcy, że towar zwrócono, a zwrot środków nadal nie został zlecony.

Jeśli sklep nie odpowie na próby kontaktu, warto sporządzić pisemne wezwanie z prośbą o zwrot środków za zwrócony towar. Taki dokument – z wyznaczoną datą na dokonanie zwrotu – stanowi istotny dowód na wypadek ewentualnej rozprawy sądowej.

W wezwaniu do zwrotu pieniędzy należy określić też kwotę zwrotu oraz formę zwrotu (numer rachunku bankowego do przelewu lub adres do przekazu pocztowego). Gdyby sklep nie odpowiedział na takie pismo, nabywca może złożyć w tej sprawie pozew do sądu.

Nawet jeśli zwrot dotyczy z pozoru niewielkiej kwoty, nie warto ignorować takiego zachowania sprzedawcy, ponieważ daje to podstawę do przypuszczeń, że brak zwrotu pieniędzy za zwrócony towar ujdzie mu płazem również w przypadku innych klientów.

Ile dni ma sprzedawca na zwrot pieniędzy?

Konsumenci często zastanawiają się, ile dni na zwrot pieniędzy za zwrócony towar ma sprzedawca w przypadku odstąpienia od umowy. Czy ma na to wpływ termin rozwiązania umowy, czy termin dostawy zwrotnej towaru? Zgodnie z przepisami, sklep powinien zwrócić pieniądze kupującemu w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Dotyczy to jednak sytuacji, w których towar nie został wysłany. Jeśli sprzedawca wysłał towar, termin 14 dni liczony jest od momentu odebrania przesyłki zwrotnej. W tym czasie przedsiębiorca ma prawo sprawdzić, czy produkt odesłano w stanie niepogorszonym.

Jeśli po upływie 14 dni sprzedawca nie zrealizuje zwrotu w wyznaczonym terminie, konsument powinien skontaktować się z nim mailowo lub telefonicznie, a następnie sporządzić formalne wezwanie do dokonania zwrotu, w którym ujmie sformułowanie „nie otrzymałem zwrotu pieniędzy za zwrócony towar w terminie”.

W treści takiego pisma kupujący powinien wyznaczyć sprzedawcy nowy termin na dokonanie zwrotu, najlepiej 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania.

Zwrot pieniędzy a zwrot uszkodzonego towaru

Czy sprzedawca ma prawo obniżyć kwotę zwrotu po otrzymaniu towaru uszkodzonego, nadmiernie zużytego? Zgodnie z przepisami ustawy Prawa konsumenta:

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.” (art. 34)

Aby dokonać odpowiednich potrąceń zgodnie z prawem, sprzedawca musi sporządzić jednak protokół odbioru towaru przy świadku, czyli przy kurierze, w momencie odebrania przesyłki.

Kilka słów na koniec

Jeśli sprzedawca lub kontrahent zwlekają z oddaniem pieniędzy za zwrócony bądź niedostarczony towar (brak zachowania terminu na zwrot środków), należy jak najszybciej wystosować do nich wezwanie do zapłaty, w którym powiadomimy drugą stronę o dalszych konsekwencjach w przypadku niewywiązania się ze zobowiązania, jakie zaistniało po zwrocie towaru do sprzedawcy (tutaj polecam użyć przygotowany przez nas wzór wezwania, który należy pobrać na samej górze artykułu).

Jeśli i takie wezwanie nie przyniesie skutku, to aby odzyskać pieniądze – należy zgodnie z obowiązującym prawem wysłać do sprzedawcy ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty, a pismo dostarczyć sprzedawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dopiero taka czynność otworzy nam drzwi do możliwości wszczęcia postępowania sądowego.

Sąd musi mieć pewność, że strony podjęły próbę mediacji lub próbę innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu.

Przepisy, które warto znać:

Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 obowiązek wydania dokumentu umowy i potwierdzenia uzyskania zgody ust. 3 i art. 21 potwierdzenie zawarcia umowy na odległość ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

Podstawa prawna: Ustawa o prawach konsumenta oraz ustawa z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wezwanie do zwrotu pieniędzy za zwrócony towar – wzór