Odpowiedź na wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej WZÓR

16.00 

Zanim sąd pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej przeprowadza postępowanie, do którego warto przygotować się naprawdę starannie, sporządzając odpowiedź na wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

W ramach takiego pisma opiekun powinien przeciwstawić się argumentom, które stanowiły podstawę złożenia wniosku przez powoda. Może wykazać więc, że wskazane przyczyny są nieprawdziwe lub już nieaktualne. 

Aby przygotować skuteczne pismo w takiej sprawie, rodzic może wykorzystać wzór odpowiedzi na wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami.

Odpowiedź warto poprzeć też dowodami istotnymi w sprawie, na przykład opiniami nauczycieli czy zeznaniami świadków.

Należy wiedzieć, że odpowiedź na wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej jest nieodpłatna. Rodzic może złożyć ją osobiście w biurze podawczym lub przesłać listem poleconym. Jeśli sprawa nie toczy się z urzędu, konieczne jest przygotowanie dwóch egzemplarzy pisma – jednego dla sądu i jednego dla powoda.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odpowiedź na wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej WZÓR