Odpowiedź na żądanie udzielenia wyjaśnień – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Żądanie udzielenia wyjaśnień to pismo, które komornik przesyła dłużnikowi, oczekując od niego wyjawienia całego majątku, jaki ten posiada. Takie pismo przesyła się zwykle w przypadku, kiedy wierzyciel nie jest zadowolony z tempa spłacania długu przez dłużnika.

Odpowiedź na żądanie udzielenia wyjaśnień jest obowiązkowa, przy czym można sporządzić taką odpowiedź pisemnie lub złożyć ją ustnie do protokołu kancelarii komorniczej, w której pracuje komornik.

Jak napisać odpowiedź na żądanie udzielenia wyjaśnień? Pismo musi uwzględniać między innymi sygnaturę akt sprawy, dane wierzyciela i dłużnika, a także datę doręczenia wezwania do złożenia wyjaśnień.

Dokument warto przygotować w oparciu o nasz wzór odpowiedzi na żądanie udzielenia wyjaśnień.

W odpowiedzi dla komornika dłużnik powinien wskazać inne składniki swojego majątku jak ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe czy wierzytelności na rachunkach bankowych.

Jeśli takich dodatkowych składników majątku nie ma, odpowiedź na żądanie udzielenia wyjaśnień powinna wskazywać na fakt, że zajęte już składniki majątku są jedynymi składnikami majątku dłużnika.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odpowiedź na żądanie udzielenia wyjaśnień – wzór