Odrzucenie reklamacji uszkodzenie mechaniczne – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Sprzedawca ma obowiązek przyjęcia każdego zgłoszenia reklamacyjnego, jednak nie wszystkie reklamacje musi rozpatrywać pozytywnie. Jeśli chce odrzucić reklamację, musi przygotować pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem.

Odrzucenie reklamacji uszkodzenie mechaniczne to jedne z najczęściej przygotowywanych odpowiedzi. Warto pamiętać, że na przygotowanie takiego pisma sprzedawca ma 30 dni kalendarzowych, 14 w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi. Po tym czasie reklamację uznaje się za rozpatrzoną pozytywnie. 

Ponieważ odrzucenie reklamacji wymaga uzasadnienia, odrzucenie reklamacji uszkodzenie mechaniczne powinno wskazywać na nieprawidłowe użytkowanie produktu, użytkowanie produktu niezgodnie z umową czy przeznaczeniem, zaniedbanie zabiegów konserwacyjnych czy wykonywanie ich w niewłaściwy sposób.

Do przygotowania pisma warto wykorzystać przygotowany przez nas wzór odrzucenia reklamacji uszkodzenie mechaniczne.

Odrzucając reklamację, sprzedawca musi liczyć się z tym, że podane przez niego argumenty mogą być rozpatrywane przez sąd, jeśli konsument wystąpi ze swoją sprawą na drogę postępowania sądowego.

Odrzucenie reklamacji uszkodzenie mechaniczne musi zawierać również pouczenie o możliwości wniesienia odwołania od negatywnej decyzji sprzedającego. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odrzucenie reklamacji uszkodzenie mechaniczne – wzór