Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem – wzór

16.00 

Umowa rezerwacyjna z deweloperem zwykle nie przewiduje zbyt korzystnych skutków odstąpienia od umowy w przypadku rezygnacji złożonej przez potencjalnego nabywcę.

Bardzo często odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem wiąże się z utratą wpłaconej kaucji czy innego typu opłaty rezerwacyjnej. Niemniej jednak nabywca zawsze ma prawo odstąpić od umowy, poprzez złożenie w tym celu odpowiedniego oświadczenia.

Zasady i warunki odstąpienia powinny zostać określone w umowie rezerwacyjnej zawartej z deweloperem. To z zapisów tego dokumentu nabywca może dowiedzieć się o naliczeniu ewentualnej kary za odstąpienie od umowy. W celu odstąpienia od niej wystarczy wypełnić nasz wzór odstąpienia od umowy rezerwacyjnej z deweloperem. 

Zasadniczo, czysta umowa rezerwacyjna – umowa bez elementów umowy przedwstępnej – nie powinna przewidywać konsekwencji za odstąpienie.

Jednak umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej silniej wiąże strony umowy, dlatego odstąpienie od niej może wiązać się z kosztami. Warto pamiętać, że odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem nie wymaga uzasadnienia.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem – wzór