Odwołanie od decyzji Urzędu Pracy o odmowie przyznania zasiłku – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Zasiłek dla bezrobotnych Urząd Pracy przyznaje na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Przepisy te nie są jednak jednoznaczne, dlatego zarejestrowani bezrobotni często składają odwołanie od decyzji Urzędu Pracy o odmowie przyznania zasiłku, kierując je do PUP w terminie 14 dni. 

Należy pamiętać, że odwołanie musi zawierać kilka niezbędnych elementów, w tym datę i numer zaskarżonej decyzji oraz dane skarżącego. Pismo można przygotować w oparciu o wzór odwołania od decyzji Urzędu Pracy o odmowie przyznania zasiłku.

Szczegółowe uzasadnienie odwołania od decyzji urzędu pracy nie jest konieczne, ale podane argumenty zwiększają szanse na pozytywne rozpatrzenie odwołania.

Wniesione odwołanie od decyzji Urzędu Pracy o odmowie przyznania zasiłku najpierw rozpatruje organ pierwszej instancji, czyli starosta (w ciągu 7 dni), a następnie – jeśli podtrzyma on swoją decyzję – organ drugiej instancji, czyli wojewoda. Ten na rozpatrzenie odwołania ma nie więcej niż 30 dni.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie od decyzji Urzędu Pracy o odmowie przyznania zasiłku – wzór