Odwołanie od Ośrodka Wychowawczego – wzór

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Młodzież do ośrodka wychowawczego kieruje sąd rodzinny. Jeśli rodzice chcą przeciwstawić się takiej decyzji, mogą złożyć odwołanie od ośrodka wychowawczego, czyli wniosek o zmianę postanowienia sądowego.

Czas na złożenie odwołania upływa w momencie, kiedy orzeczenie staje się prawomocne. Warto pamiętać, że jeśli pismo zostanie wniesione po terminie, nie będzie możliwości odwołania się od skierowania dziecka do MOW. 

Jeśli sąd zaakceptuje odwołanie od ośrodka wychowawczego, może zadecydować o zmianie swojego orzeczenia.

Zamiast skierować dziecko do ośrodka wychowawczego, ma możliwość na przykład przydzielić małoletniemu nadzór kuratora. Pismo w sprawie zmiany orzeczenia sądowego rodzice mogą przygotować w oparciu o nasz wzór odwołania od ośrodka wychowawczego. 

Należy wiedzieć, że negatywnie rozpatrzone odwołanie od ośrodka wychowawczego nie zamyka drogi do przedterminowego opuszczenia ośrodka.

Jeśli proces resocjalizacji małoletniego zakończy się wynikiem pozytywnym przed tym, jak wychowanek osiągnie 18. rok życia, rodzice mogą wnioskować o przedterminowe zwolnienie dziecka z ośrodka. Wniosek w takiej sprawie powinni złożyć na ręce dyrektora MOW.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Odwołanie od Ośrodka Wychowawczego – wzór
  1. wzór gotowy do wypełnienia, brak zarzutów z mojej strony, ok, pozdrawiam