Oświadczenie o opuszczeniu lokalu – wzór

16.00 

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego wiąże się z koniecznością sporządzenia przez najemcę kilku oświadczeń. Jednym z nich jest oświadczenie o opuszczeniu lokalu w przypadku nakazu eksmisji.

Takie oświadczenie musi przyjmować formę aktu notarialnego, aby wynajmujący mógł łatwo skorzystać z niego w przypadku, kiedy najemca – na przykład – przestanie płacić czynsz. Umowa najmu okazjonalnego chroni bowiem przede wszystkim interes właściciela lokalu.

Co ważne, oświadczenie o opuszczeniu lokalu wskazuje na dobrowolne wykonanie nakazu eksmisji. Najemca oświadcza w takim piśmie, że w przypadku nakazu eksmisji opróżni lokal i przeniesie się do innego, wskazanego wcześniej mieszkania.

Oświadczenie to uzupełnia się innym dokumentem – oświadczeniem właściciela wskazanego lokalu, w którym wyraża on zgodę na zamieszkanie najemcy.

Bez oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji nie można zawrzeć umowy najmu okazjonalnego. Najemca może wypełnić więc wzór oświadczenia o opuszczeniu lokalu i udać się z nim do notariusza, aby obniżyć koszt takiej usługi. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie o opuszczeniu lokalu – wzór