Oświadczenie o zmianie liczby lokatorów – wynajem – wzór

16.00 

Spółdzielnie mieszkaniowe często nakładają na właścicieli mieszkań obowiązek niezwłocznego informowania o zmianie liczby lokatorów zamieszkujących dane mieszkanie.

Liczba lokatorów może zmienić się w przypadku śmierci domownika, narodzin domownika, a także w przypadku wyprowadzki/przeprowadzki. Oświadczenie o zmianie liczby lokatorów może dotyczyć również wynajmu.

Konieczność składania oświadczenia o zmianie liczby lokatorów w mieszkaniu wiąże się między innymi ze sposobem naliczania opłat za wywóz śmieci. Te zawsze rozliczane są w oparciu o liczbę domowników.

Nie inaczej jest w przypadku wynajmu. Zatem wzór oświadczenia o zmianie liczby lokatorów – wynajem sporządza się po zmniejszeniu lub podwyższeniu liczby osób zajmujących mieszkanie.

Z reguły, oświadczenie o zmianie liczby lokatorów – wynajem składa się na piśmie w terminie maksymalnie 7 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany.

Dokument powinien wskazywać adres mieszkania, aktualną liczbę lokatorów, w tym dzieci, oraz dane właściciela lokalu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie o zmianie liczby lokatorów – wynajem – wzór