Oświadczenie uczestnika konkursu o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

16.00 

Jednym z obligatoryjnych obowiązków organizatora konkursu jest stworzenie regulaminu zabawy. Jednocześnie jednym z obowiązków osoby, która ma zamiar w takim konkursie wziąć udział, jest zapoznanie się z jego zasadami. Dobrym rozwiązaniem mającym na celu ochronę interesów organizatora jest wprowadzenie wymogu zapoznania się z regulaminem i potwierdzenie tego na piśmie. Oświadczenie uczestnika konkursu o zapoznaniu się z regulaminem konkursu może rozwiązać wiele problemów na przyszłość, kiedy to niezadowoleni uczestnicy zabawy wysuwają nieuzasadnione roszczenia.

Oświadczenie uczestnika konkursu o zapoznaniu się z regulaminem konkursu, oprócz potwierdzenia uczestnika o zaznajomieniu się z zasadami zabawy i akceptacji tych postanowień, może zawierać również takie informacje jak:

  • potwierdzenie samodzielnego wykonania pracy konkursowej;
  • potwierdzenia posiadania wiedzy w przedmiocie odpowiedzialności karnej i cywilnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  • informacji o braku naruszania przez pracę konkursową praw autorskich oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym osób trzecich.

Co dalej?

Zachęcamy do bieżącego śledzenia zarówno strony znajdzparagraf.pl, jak również naszych socialmediów – profilu na Facebooku i Instagramie.

Zmieniamy się z myślą o przedsiębiorcach i do nich kierujemy nasze materiały. Śledźcie nas na bieżąco w kwestii zmian związanych z e-commerce i prawem przedsiębiorców!

Przemysław Grzegorczyk
Przemysław Grzegorczyk
Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, karnym i karnoskarbowym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie uczestnika konkursu o zapoznaniu się z regulaminem konkursu