Oświadczenie właściciela lokalu o zapewnieniu miejsca zamieszkania wzór

16.00 

Pisemne oświadczenie właściciela lokalu o zapewnieniu miejsca zamieszkania znajduje zastosowanie przy umowie najmu okazjonalnego i służy zabezpieczeniu interesów wynajmującego. Sporządza je osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu wskazanego przez najemcę jako lokal zastępczy. 

Oświadczenie właściciela lokalu o zapewnieniu miejsca zamieszkania to nic innego jak pisemna zgoda na zamieszkanie w danym lokalu przez najemcę, który zgodnie ze swoim oświadczeniem będzie musiał poddać się dobrowolnej egzekucji, czyli opróżnić i wydać zajmowane mieszkanie.

Dokument może sporządzić każda osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu, ale dla wynajmującego najbezpieczniejsza jest sytuacja, w której oświadczenie sporządza właściciel nieruchomości. 

Warto pamiętać, że wzór oświadczenia właściciela lokalu o zapewnieniu miejsca zamieszkania można wykorzystać wielokrotnie.

Najemca ma bowiem obowiązek ponownego przedstawienia takiego dokumentu, jeśli utraci możliwość zamieszkania w poprzednio wskazanym lokalu. Obowiązuje go też termin 21 dni, licząc od daty, kiedy dowiedział się o takim fakcie.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie właściciela lokalu o zapewnieniu miejsca zamieszkania wzór