Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników sp. z o.o.

16.00 

Każdy wspólnik ma prawo osobiście brać udział w zgromadzeniu wspólników spółki. Jeśli ani ustawa ani umowa spółki nie ograniczają takiej możliwości, może też wykonywać to prawo za pośrednictwem wybranego pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników sp. z o.o. musi przyjmować formę pisemną. Nie jest wymagana forma notarialna.

Należy wiedzieć, że wybrany pełnomocnik może za wspólnika brać udział w zgromadzeniu i oddawać głosy.

Jednak wypełniając przygotowany przez nas wzór pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu wspólników sp. z o.o., mocodawca ma możliwość zadecydowania, czy umocuje pełnomocnika zarówno do brania udziału w zgromadzeniu, jak i do oddawania głosów w jego imieniu.

Pełnomocnik powinien pojawić się na takim zgromadzeniu z oryginałem pełnomocnictwa. 

Warto pamiętać, że pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników sp. z o.o. może być zarówno ogólne – upoważniać do udziału we wszystkich zgromadzeniach, jak i szczególne – upoważniać do udziału w konkretnym zgromadzeniu. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników sp. z o.o.