Petycja do dyrektora szkoły wzór

16.00 

Petycja do dyrektora szkoły to pismo, które jeden z rodziców składa w imieniu grupy, aby zobowiązać kierującego placówką do podjęcia określonych działań. Petycja może dotyczyć spraw związanych z nauczycielami lub uczniami. Najczęściej ma ona formę skargi na pedagoga lub trudnego, agresywnego ucznia. 

Petycja do dyrektora szkoły powinna zostać sporządzona przez przedstawiciela rodziców lub dorosłych uczniów, ale podpisana przez wszystkich zainteresowanych. Po otrzymaniu takiego pisma kierujący placówką musi udzielić na nie odpowiedzi, a także podjąć określone kroki w celu wyjaśnienia sytuacji.

Na ustosunkowanie się do petycji i udzielenie na nią formalnej odpowiedzi dyrektor szkoły ma zazwyczaj 30 dni.

Wzór petycji do dyrektora szkoły opracowany został w celu ułatwienia zainteresowanym złożenia pisma, które zawiera wszystkie istotne elementy formalne. Warto pamiętać, że z reguły wywołuje ono szybszą i bardziej stanowcza reakcję kierującego placówką niż skarga lub wniosek jednego rodzica. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Petycja do dyrektora szkoły wzór