Pismo do komornika o rozłożenie długu na raty – wzór

16.00 

Dłużnik zawsze może negocjować sposób i termin spłaty wierzytelności, jednak wyłącznie ze swoim wierzycielem. W przypadku postępowania egzekucyjnego takie negocjacje mogą odbywać się również za pośrednictwem komornika.

Dłużnik ma więc prawo przygotować pismo do komornika o rozłożenie długu na raty, jednak decyzję w tej sprawie może podjąć jedynie wierzyciel. 

W ramach egzekucji komorniczej dłużnik zostaje obciążony nie tylko obowiązkiem spłaty samego długu, ale również narastających odsetek czy kosztów komorniczych.

Jeśli chce wyjść z takiego zadłużenia bez ograniczeń w postaci zajętego wynagrodzenia czy konta bankowego, dłużnik może wystosować wzór pisma do komornika o rozłożenie długu na raty.

W przypadku uzyskania zgody wierzyciela na takie rozwiązanie umożliwi mu to samodzielne spłacanie długu w określonych transzach, według ustalonego harmonogramu. 

To, czy pismo do komornika o rozłożenie długu na raty zostanie rozpatrzone pozytywnie, zależy wyłącznie od dobrej woli wierzyciela.

Ten nie ma obowiązku zgodzić się na proponowane rozwiązanie, jednak często to robi, ponieważ daje mu to większą gwarancję odzyskania należnych pieniędzy w całości. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo do komornika o rozłożenie długu na raty – wzór