Pismo do komornika o spłacie zadłużenia – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Czasami zdarza się, że pomimo spłacenia długu lub odroczenia terminu spłaty na podstawie porozumienia z wierzycielem, dłużnik i tak otrzymuje od komornika pismo o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

W takim przypadku należy niezwłocznie przesłać pismo do komornika o spłacie zadłużenia. Po jego otrzymaniu komornik skontaktuje się z wierzycielem, aby ustalić, czy dług faktycznie został spłacony. 

Komunikacja z komornikiem jest bardzo istotna, ponieważ za nieudzielenie odpowiedzi na jego pismo dłużnikowi grozi kara wysokiego mandatu. Nie można zatem ignorować pism z kancelarii komorniczej, nawet jeśli zostały wysłane przez pomyłkę.

Do przygotowania odpowiedzi na wiadomość o zajęciu składnika majątku dłużnik może wykorzystać nasz wzór pisma do komornika o spłacie zadłużenia.

Podstawą sporządzenia zawiadomienia o spłacie zadłużenia jest art. 822 K.p.c. w brzmieniu:

Komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki.

Zatem pismo do komornika o spłacie zadłużenia powinno zakończyć postępowanie egzekucyjne. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo do komornika o spłacie zadłużenia – wzór