Pismo do Wójta z prośbą – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Pismo do urzędu gminy, czy też bezpośrednie pismo do wójta z prośbą powinno mieć odpowiedni układ strony i zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych.

Prośba do wójta może dotyczyć między innymi naprawy czy utwardzenia drogi gminnej, którą ten zarządza, ale również przydzielenia mieszkania socjalnego czy komunalnego.

Niezależnie do tematu, dokument można przygotować w oparciu o przygotowany przez nas wzór pisma do wójta z prośbą. 

Należy pamiętać, że w korespondencji z urzędami i osobami zajmującymi stanowiska urzędnicze obowiązuje oficjalny charakter wypowiedzi. Pismo do wójta z prośbą powinno być więc wolne od błędów, napisane przejrzyście, czytelnie, z zachowaniem form grzecznościowych.

Dokument nie może być też anonimowy.

Pismo do wójta z prośbą bez danych osobowych autora może pozostać bez rozpatrzenia. Natomiast imienne pismo obliguje adresata do ustosunkowania się do prośby z zachowaniem formy pisemnej odpowiedzi w terminie maksymalnie 30 dni. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo do Wójta z prośbą – wzór