Pismo o zmianie rachunku bankowego – wzór

16.00 

Zmiana numeru rachunku bankowego wiąże się najczęściej z otwarciem konta w innym banku. Po zawarciu umowy z instytucją finansową należy zaktualizować numer rachunku we wszystkich urzędach, a także u pracodawcy.

Pismo o zmianie rachunku bankowego kieruje się również do organów wypłacających różnego typu świadczenia, na przykład do MOPS czy do władz uczelni, jeśli otrzymywane świadczenie to stypendium studenckie. 

Aby poinformować o zmianie numeru konta pracodawcę, instytucje, organy i urzędy, warto wypełnić druk – wzór pisma o zmianie rachunku bankowego – ponieważ uwzględnia on wszystkie istotne informacje. W dokumencie umieszcza się między innymi dane osobowe właściciela rachunku, a także datę, od której obowiązuje zmiana numeru. 

Należy mieć na uwadze, że jak najszybsze poinformowanie wszystkich istotnych podmiotów o zmianie numeru konta leży przede wszystkim w interesie osoby otrzymującej na dany rachunek świadczenia pieniężne.

Pismo o zmianie rachunku bankowego warto przygotować więc niezwłocznie po zawarciu z bankiem umowy o otwarcie konta.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo o zmianie rachunku bankowego – wzór