Pismo rodziców do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia WZÓR

16.00 

Pismo rodziców do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia to krok, jaki warto podjąć, jeśli inne rozwiązania nie przyniosły pożądanego rezultatu. Taki dokument obliguje kierującego placówką do udzielenia rodzicom odpowiedzi i podjęcia określonych działań. Nie można jednak sporządzić go anonimowo.

Pismo rodziców do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia może odwoływać się do różnych groźnych zachowań dziecka, które krzywdzi innych uczniów lub wywiera na nich negatywny wpływ.

Najczęściej w takich skargach mowa jest o biciu, agresji słownej, psychicznym znęcaniu się, wymuszeniach, kradzieżach czy zastraszaniu. Niezależnie od tego, w jaki sposób zachowuje się agresywny uczeń, z pewnością należy interweniować w jego sprawie u kierującego placówką.

Wzór pisma rodziców do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia to skarga, którą powinni podpisać wszyscy opiekunowie. W treści takiego dokumentu należy też dokładnie opisać, w jaki sposób zachowuje się trudny uczeń i jakich działań rodzice oczekują od dyrektora.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo rodziców do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia WZÓR