Podanie do MOPS o pomoc finansową wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Pomoc finansowa z MOPS przydzielana jest na podstawie wysokości miesięcznego dochodu. Wzór podania do MOPS o pomoc finansową może złożyć więc osoba samotna o dochodzie nieprzekraczającym 701 zł netto lub rodzina, której dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 528 zł. 

MOPS może przydzielić osobom w trudnej sytuacji materialnej zasiłek stały, okresowy lub celowy. Jego wysokość zależna jest natomiast od budżetu, jakim dysponuje organ w danym okresie. Podanie do MOPS o pomoc finansową może złożyć między innymi osoba, która straciła pracę.

Wniosek warto podeprzeć jednak również dowodami potwierdzającymi trudną sytuację materialną, na przykład rachunkami za czynsz najmu czy zaświadczeniem z Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych. 

Podanie do MOPS o pomoc finansową to dobre rozwiązanie dla osób potrzebujących. Organ ma obowiązek udzielenia na taki wniosek pisemnej odpowiedzi. Na odmowę wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Podanie do MOPS o pomoc finansową wzór
  1. POLECAM!