Podanie o przywrócenie na listę studentów – wzór + uzasadnienie

16.00 

Podanie o przywrócenie na listę studentów składa student wyrzucony z uczelni za złamanie jej regulaminu lub student, który uprzednio z własnej woli zrezygnował z dalszego kształcenia. Taka decyzja powinna być przemyślana, a odpowiednie pismo w tej sprawie należycie uzasadnione. Wniosek składa się do dziekana danego wydziału.

Podanie o przywrócenie na listę studentów nie zawsze jest zasadne. Można złożyć je pod warunkiem, że student zaliczył przynajmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, bądź pierwszy semestr studiów drugiego stopnia.

Co więcej, studenta obowiązuje termin 3 lat od daty zakończenia ostatniego zaliczonego semestru. Po tym czasie reaktywacja studiów jest niemożliwa.

Wzór podania o przywrócenie na listę studentów z uzasadnieniem to dokument, który ułatwia przygotowanie pisma pozbawionego braków czy błędów formalnych. Druk wystarczy uzupełnić swoimi danymi i złożyć w dziekanacie. Gdy sprawa dotyczy ponownego skreślenia z listy, pismo należy kierować już do rektora uczelni. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie o przywrócenie na listę studentów – wzór + uzasadnienie