Podanie o zgodę na widzenie internetowe przez komunikator Skype dla AŚ

16.00 

Osoby tymczasowo aresztowane mają możliwość kontaktowania się z rodziną za pośrednictwem komunikatorów internetowych typu Skype. Zgodę na takie widzenia wydaje dyrektor aresztu śledczego.

Wypełniając podanie o zgodę na widzenie internetowe przez komunikator Skype dla AŚ, należy podać w nim między innymi swój identyfikator, czyli nazwę użytkownika wykorzystywaną w tym programie.

Warto pamiętać, że możliwość prowadzenia wideo rozmów przez Skype to opcja skierowana głównie do aresztowanych będących rodzicami dzieci do lat 15, a także do cudzoziemców i innych osób, których rodziny mieszkają daleko od jednostki penitencjarnej, przez co nie mogą stawić się na widzeniach w areszcie.

To te grupy mają największe szanse na pozytywne rozpatrzenie pisma, jakim jest podanie o zgodę na widzenie internetowe przez komunikator Skype dla AŚ.

Należy mieć na uwadze, że podanie o zgodę na widzenie internetowe przez komunikator Skype dla AŚ jest rozpatrywane indywidualnie i powinno wskazywać na jedną konkretną osobę, z którą aresztowany chce rozmawiać. Pismo wymaga uzasadnienia.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie o zgodę na widzenie internetowe przez komunikator Skype dla AŚ