Wniosek o widzenie bezdozorowe wzór

16.00 

Widzenie bezdozorowe to przywilej, pełniący formę nagrody za dobre sprawowanie. Jest to także istotny element procesu resocjalizacji, umożliwiający osadzonemu utrzymywanie bliskich relacji z rodziną.

Co ważne, wniosek o widzenie bezdozorowe nie musi dotyczyć widzenia intymnego z partnerem. Może stanowić też prośbę o spotkanie z całą rodziną, w tym z małymi dziećmi.

Aby wniosek o widzenie bezdozorowe został zaakceptowany przez dyrektora zakładu karnego, skazany musi zachowywać się w sposób, który nie budzi obaw o jego zachowanie w warunkach bez nadzoru.

Takie widzenia odbywają się bowiem w osobnym pomieszczeniu i nie są kontrolowane przez funkcjonariuszy ZK.

Do przygotowania pisma w tej sprawie warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o widzenie bezdozorowe. Do wniosku można dołączyć pozytywną opinię wychowawcy lub psychologa więziennego.

Jeśli pismo zostanie zaakceptowane, zarówno osadzony, jak i odwiedzające go osoby muszą przestrzegać ustalonych zasad, według których odbywają się takie spotkania.

Należy pamiętać, że nie w każdym zakładzie karnym widzenie bezdozorowe ma miejsce w osobnym pomieszczeniu – czasem jest to tylko oddzielona część większej sali widzeń.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o widzenie bezdozorowe wzór