Pokwitowanie wpłaty / przyjęcia zadatku

16.00 

Zadatek to suma środków wpłacanych na poczet realizacji usługi czy wykonania umowy. Przepisy w sposób dokładny opisują charakter zadatku oraz zasady dokonywania jego zwrotu. Pokwitowanie wpłaty zadatku jest bardzo istotnym dokumentem, ponieważ w przeciwieństwie do zaliczki, takie środki nie zawsze podlegają zwrotowi stronie, która je wpłaciła. 

Zadatek pozostaje przy osobie, która go otrzymała, jeśli wpłacający wycofa się z zamiaru zawarcia lub wykonania umowy. W odwrotnej sytuacji podlega on zwrotowi w kwocie dwukrotnie wyższej.

Pokwitowanie przyjęcia zadatku powinno dokładnie określać zatem przede wszystkim wysokość wpłaconej sumy. Dokument uwzględnia także dane stron, cel wpłacenia zadatku oraz datę transakcji. 

Na wypadek braku zwrotu zadatku z pewnością warto posiadać dowód uiszczenia takiej wpłaty.

Dokument można przygotować, wypełniając wzór pokwitowania wpłaty / przyjęcia zadatku. Pismo uwzględnia wszystkie wymagane elementy i dobrze zabezpiecza interesy obu stron transakcji. Najkorzystniej jest wypełnić je w momencie otrzymywania wpłaty. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pokwitowanie wpłaty / przyjęcia zadatku