Potwierdzenie przekazania pieniędzy – wzór

16.00 

Przekazując pieniądze drugiej stronie, warto przygotować pisemne pokwitowanie takiej transakcji dla celów dowodowych. Wbrew pozorom, potwierdzenie przekazania pieniędzy ma istotne znaczenie zarówno dla podmiotu wpłacającego, jak i dla podmiotu przyjmującego środki.

Dokument powinien uwzględniać cel przekazania pieniędzy, na przykład wpłata zaliczki, wpłata zadatku czy uregulowanie należności.

Wzór potwierdzenia przekazania pieniędzy jest drukiem uniwersalnym. Znajduje zastosowanie w relacjach pomiędzy wynajmującym i najemcą, pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, a także pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Ułatwia przygotowanie dokumentu, który dobrze zabezpiecza interesy obu stron. 

Warto pamiętać, że potwierdzenie przekazania pieniędzy musi zawierać informacje o wysokości środków, celu ich przekazania, a także o dacie i miejscu transakcji. Niezbędne są w nim także dane stron oraz odręczne podpisy.

Dokument najlepiej przygotować w momencie odbierania środków, ale za zgodą wpłacającego można przekazać go również w terminie późniejszym. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Potwierdzenie przekazania pieniędzy – wzór