Powierzenie opieki nad dzieckiem osobie trzeciej – wzór PDF DOC

16.00 

Powierzenie opieki nad dzieckiem osobie trzeciej to rozwiązanie, o którym powinien pomyśleć rodzic zmuszony do opuszczenia małoletniego ze względu na hospitalizację, wyjazd służbowy czy też wyjazd zagraniczny. Pismo uprawnia wskazaną osobę do reprezentowania dziecka w szkole czy u lekarza, ale nie zwalnia rodzica ze sprawowania opieki rodzicielskiej. 

Powierzenie opieki nad dzieckiem osobie trzeciej może dotyczyć tylko osób godnych zaufania. Pieczy nad dzieckiem nie wolno powierzyć osobie niepełnoletniej, skazanej za przestępstwo czy też pozbawionej praw rodzicielskich. Powierzenie opieki jest formą pełnomocnictwa, a takiego udziela się tylko na piśmie.

Wzór powierzenia opieki nad dzieckiem osobie trzeciej pomaga przygotować dokument ważny w świetle prawa. Taki druk uwzględnia wskazanie konkretnej osoby, której powierzone zostaje dziecko, a także określenie czasu obowiązywania takiego pełnomocnictwa. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Powierzenie opieki nad dzieckiem osobie trzeciej – wzór PDF DOC