Prośba o przeksięgowanie wpłaty – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Prośba o przeksięgowanie wpłaty znajduje zastosowanie między innymi w przypadku wykonania przelewu na numer rachunku niewłaściwego urzędu skarbowego.

Jeśli odpowiedni US nie zaksięguje wpłaty, nie dojdzie do wygaśnięcia obowiązku podatkowego, zatem naliczane będą odsetki za zwłokę.

W przypadku takiej pomyłki podatnik powinien jak najszybciej złożyć wniosek o przeksięgowanie, wypełniając wzór prośby o przeksięgowanie wpłaty. Druk przyda się również w innych sytuacjach. 

Jeśli dojdzie do sytuacji, w której podatnik przeleje środki na niewłaściwy rachunek, niewłaściwego US, należy bezzwłocznie powiadomić o tym oba Urzędy Skarbowe.

Prośba o przeksięgowanie wpłaty powinna zostać przekazana temu urzędowi, który otrzymał przelew. Pismo musi zawierać między innymi dane podatnika, kwotę przelewu, datę dokonania błędnej operacji, a także określenie rodzaju podatku i wskazanie danych właściwego urzędu skarbowego.

Wniosek powinien zostać rozpatrzony w terminie maksymalnie jednego miesiąca, jednak z reguły problem rozwiązywany jest znacznie szybciej.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o przeksięgowanie wpłaty – wzór