Prośba o przelew na konto – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Zgodnie z treścią art. 86 § 3 kodeksu pracy, wypłata wynagrodzenia za pracę jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek bankowy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Prośba o przelew na konto zawiera zatem numer rachunku bankowego pracownika, a także zobowiązanie do informowania pracodawcy na bieżąco o wszelkich zmianach w tym zakresie, czyli do zgłoszenia ewentualnej zmiany numeru rachunku. 

Pismo z prośbą o wypłatę wynagrodzenia przelewem można przygotować w oparciu o nasz wzór prośby o przelew na konto, który wystarczy wypełnić numerem rachunku bankowego, datą i miejscem sporządzenia, danymi pracownika i pracodawcy, do którego pismo jest skierowane oraz odręcznym podpisem.

Pismo warto przygotować niezwłocznie, co najmniej kilka dni przed wypłatą wynagrodzenia.

Należy pamiętać, że prośba o przelew na konto wiąże się z obowiązkowym przelewaniem wynagrodzenia na rachunek bankowy. Od 2019 roku pracodawca musi w taki sposób wypłacać wynagrodzenie wszystkim pracownikom, chyba że ci złożą pisemny wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o przelew na konto – wzór