Prośba o przywrócenie terminu – wzór

16.00 

Jeśli petentowi nie uda się załatwić sprawy w terminie nie z jego winy, może wnioskować o przywrócenie terminu, czyli o jego przedłużenie.

Pismo w tej sprawie należy wnieść w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia ustania przyczyny uniemożliwiającej załatwienie sprawy w terminie.

Aby przywrócić termin, trzeba też jednocześnie wykonać tę czynność, której terminu nie udało się dotrzymać. 

Z prośby o przywrócenie terminu musi wynikać, że petent dołożył wszelkich starań, aby załatwić sprawę w terminie.

Uzasadnieniem prośby może być jedynie przyczyna niezależna od wnioskodawcy, na przykład zdarzenie losowe takie jak nagła, ciężka choroba.

Wypełniając wzór prośby o przywrócenie terminu, zainteresowany podaje w nim własne uzasadnienie i dołącza do pisma dowody potwierdzające użyte argumenty.

Jeśli prośba o przywrócenie terminu zostanie zaakceptowana, wnioskodawca otrzyma postanowienie w tej sprawie. Jeżeli pismo zostanie odrzucone, organ wyda pisemną odmowę przywrócenia terminu. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o przywrócenie terminu – wzór