Prośba o skrócenie okresu wypowiedzenia – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Okres wypowiedzenia obowiązuje pracownika i pracodawcę, jeśli wypowiedzenie umowy składa jedna ze stron stosunku pracy. Pełni on rolę ochronną, a jego długość określają wyraźnie przepisy prawa pracy.

Okres wypowiedzenia może zostać skrócony tylko wtedy, kiedy taką wolę wyrażą obie strony. Zatem prośba o skrócenie okresu wypowiedzenia może zostać sporządzona zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. 

Pisemna prośba o skrócenie okresu wypowiedzenia powinna zostać starannie uzasadniona.

W przypadku pracowników, za skróceniem okresu wypowiedzenia może przemawiać zły stan zdrowia, konieczność przeprowadzki, pilnego wyjazdu, sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Natomiast w przypadku pracodawców, prośbę o skrócenie okresu wypowiedzenia można motywować trudnościami finansowymi firmy.

Aby przekonać drugą stronę do szybszego zakończenia współpracy w ustalonym terminie, warto wykorzystać przygotowany przez nas wzór prośby o skrócenie okresu wypowiedzenia, który wystarczy wypełnić i przekazać pracodawcy lub pracownikowi. Skrócenie okresu wypowiedzenia może nastąpić na podstawie zgodnych oświadczeń woli.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o skrócenie okresu wypowiedzenia – wzór