Zawiadomienie o przyznaniu pracownikowi odprawy emerytalnej/rentowej – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Pracownikowi, spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do emerytury, przysługuje odprawa pieniężna, jeśli jego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.

Taka odprawa to równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca, który ją naliczył, powinien przygotować zawiadomienie o przyznaniu pracownikowi odprawy emerytalnej / rentowej.

Kiedy pracownik otrzymuje zawiadomienie o przyznaniu pracownikowi odprawy emerytalnej/rentowej, często zastanawia się, kiedy otrzyma takie środki.

Przepisy prawa pracy nie wskazują właściwego terminu na wypłatę odprawy emerytalnej/rentowej, dlatego przyjmuje się, że taka odprawa powinna zostać wypłacona w dniu nabycia do niej prawa, czyli w ostatnim dniu zatrudnienia.

Jak napisać zawiadomienie o przyznaniu odprawy? Wystarczy wypełnić w tym celu wzór zawiadomienia o przyznaniu pracownikowi odprawy emerytalnej/rentowej, w którym znajdzie się informacja o wysokości świadczenia.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zawiadomienie o przyznaniu pracownikowi odprawy emerytalnej/rentowej – wzór