Prośba o umorzenie kary umownej – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak sama nazwa wskazuje, kary umowne przewidują zapisy umów, na przykład umowy o roboty budowlane. Kara przyznawana jest wtedy, kiedy jedna ze stron nie wywiąże się ze swoich obowiązków lub zrobi to w niewłaściwy sposób.

Prośba o umorzenie kary umownej pozwala uniknąć konsekwencji takiego działania lub zaniechania. Jej pozytywne rozpatrzenie zależy od dobrej woli drugiego podmiotu. 

Prośba o umorzenie kary umownej jest zasadna między innymi wtedy, kiedy zobowiązanie wynikające z umowy zostało wykonane w większej części oraz gdy kara umowna okazuje się rażąco wygórowana. Prośby tego typu rozpatrywane są jednak w sposób indywidualny. 

Pismo z prośbą o umorzenie kary umownej należy zatem starannie uzasadnić, wskazując między innymi na nieadekwatną wysokość kary w stosunku do poniesionej szkody.

Dokument warto przygotować w oparciu o nasz wzór prośby o umorzenie kary umownej, który ułatwia sporządzenie takiego wniosku. Należy pamiętać też o możliwości wnioskowania o obniżenie wysokości kary umownej.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o umorzenie kary umownej – wzór