Prośba o umorzenie odsetek – wzór pisma

Kategorie: ,

16.00 

Umorzenie odsetek obniża wysokość długu, a tym samym ułatwia jego całkowitą spłatę. Prośba o umorzenie odsetek powinna zostać skierowana do wierzyciela, którym może być zarówno osoba prywatna, jak i instytucja, na przykład Urząd Skarbowy.

Dłużnik zawsze ma prawo wystąpić z prośbą o umorzenie odsetek, jednak pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku w większości przypadków zależy wyłącznie od dobrej woli wierzyciela. 

Niezależnie od tego, kim jest wierzyciel dłużnika, jego prośba o umorzenie odsetek zawsze powinna zostać starannie uzasadniona. Od argumentów wykorzystanych przez dłużnika zależeć będzie bowiem ostateczna decyzja wierzyciela w takiej sprawie.

Uzasadnione może okazać się zatem między innymi uzasadnienie umorzenia odsetek w przypadku terminowego spłacania długu w ratach.

Do przygotowania wniosku o umorzenie odsetek dłużnik może wykorzystać nasz gotowy do wypełnienia wzór prośby o umorzenie odsetek, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami i własnym, dobrze przemyślanym uzasadnieniem. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o umorzenie odsetek – wzór pisma