Prośba o wydanie duplikatu świadectwa pracy – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Duplikat świadectwa pracy może okazać się niezbędny, jeśli pracownik zgubi otrzymany wcześniej oryginał świadectwa pracy. Dokument ten jest potrzebny między innymi do wyliczenia stażu pracy pracownika czy przysługujących mu dni urlopowych.

Prośba o wydanie duplikatu świadectwa pracy powinna przyjmować formę pisemną. Z wnioskiem w tej sprawie należy wystąpić do byłego pracodawcy. 

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa pracy musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, w tym dane pracownika, oznaczenie, jakiego dokumentu duplikat chce otrzymać wnioskodawca, oznaczenie okresu zatrudnienia, którego dotyczy pismo oraz wskazanie adresu do wysyłki duplikatu.

Pismo najprościej jest przygotować więc w oparciu o nasz wzór prośby o wydanie duplikatu świadectwa pracy.

Co zrobić w przypadku, kiedy pracodawca nie dysponuje świadectwem pracy pracownika, ponieważ przykładowo zawiesił swoją działalność? W takiej sytuacji prośba o wydanie duplikatu świadectwa pracy może zostać skierowana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o wydanie duplikatu świadectwa pracy – wzór