Prośba o zwrot mylnie przelanych pieniędzy – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Błąd przy wykonywaniu przelewu może zdarzyć się każdemu. O ile pomyłka w nazwie czy tytule może nie nieść za sobą poważnych konsekwencji, tak już błędnie wpisany numer konta sprawi, że pieniądze trafią do innego podmiotu.

W takiej sytuacji konieczna będzie prośba o zwrot mylnie przelanych pieniędzy, którą należy skierować do swojego banku. 

Jeśli prośba o zwrot mylnie przelanych pieniędzy trafi do banku, zanim ten zrealizuje przelew, możliwe będzie sprawne cofnięcie zlecenia przekazu.

Jednak również w przypadku zrealizowanego przelewu istnieje szansa na naprawienie tego błędu. Bank – choć nie poda nadawcy danych odbiorcy – może pośredniczyć w wezwaniu go do dokonania zwrotu. 

Niezależnie od tego, czy przelew trafił już na konto odbiorcy, warto wypełnić więc nasz wzór prośby o zwrot mylnie przelanych pieniędzy i skierować pismo do swojego banku. Instytucja powinna pomóc klientowi odzyskać pieniądze.

Bank nie podejmie jednak żadnych czynności z urzędu – nadawca przelewu musi sam interweniować w takiej sprawie. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o zwrot mylnie przelanych pieniędzy – wzór