Rachunek końcowy z zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego – wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Rachunek końcowy z zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego to dokument, który sporządza osoba pełniącą funkcję zarządcy majątku ubezwłasnowolnionego, rachunek końcowy ma na celu podsumowanie wszystkich większych operacji finansowych związanych z zarządzaniem tym majątkiem.

Rachunek końcowy powinien zawierać informacje o stanie majątku ubezwłasnowolnionego na dzień zakończenia zarządu oraz o wszystkich większych operacjach finansowych, jakie zostały przeprowadzone w trakcie zarządu.

W raporcie powinny znaleźć się informacje dotyczące przychodów i wydatków, a także stanu konta bankowego oraz ewentualnych inwestycji.

Wszystkie informacje zawarte w rachunku końcowym powinny być rzetelne i zgodne z dokumentacją finansową prowadzoną przez osobę pełniącą funkcję zarządcy. Jeśli istnieją jakieś wątpliwości co do poprawności danych, to powinny zostać one wyjaśnione przed sporządzeniem raportu końcowego.

Rachunek końcowy z zarządu majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej powinien być przekazany do sądu, który orzekał w sprawie ubezwłasnowolnienia, oraz do osoby, która ma przejąć zarząd nad majątkiem ubezwłasnowolnionego po zakończeniu pełnienia funkcji przez osobę zarządzającą.

Warto pobrać też: Sprawozdanie z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną wzór

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Rachunek końcowy z zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego – wzór
  1. dobre pismo